1. HOME
  2. 業務案内
  3. 新規業務(ドローン/映像)

業務案内

新規業務(ドローン/映像)

国土交通省におけるドローン包括申請の承認済み

日本全国におけるドローン飛行に関する許可書を、大阪航空局より取得済みです。(阪空運第21839号)